Politica de Confidențialitate

COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Box Catering poate colecta date personale în următoarele scopuri:

  • Prelucrarea comenzilor;
  • Evaluarea calității serviciilor furnizate;
  • Contabilitatea consumatorilor.

Vizitatorul acestui website confirmă acceptarea acestor condiții prin utilizarea website-ului.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a transfera datele personale furnizate de către utilizator către terți pentru a face posibilă utilizarea de către utilizatori a website-ului, livrarea de reclame către vizitatori și furnizarea de servicii către aceștia.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Angajații vânzătorului implicați direct în prelucrarea datelor cu caracter personal sunt familiarizați cu prevederile legislației Republicii Moldova “Privind protecţia datelor cu caracter personal №133 din 08.07.2011”, inclusiv cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, documentele care definesc politica companiei în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și actele locale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Compania stochează informațiile personale ale utilizatorilor, asigurându-le confidențialitatea și protecția împotriva accesului neautorizat sau accidental la acestea de către terți. Vânzătorul va depune toate eforturile relevante și necesare împiedicării accesului neautorizat la datele personale ale utilizatorilor furnizate companiei.

Compania nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Vânzătorul nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Datele stocate pe website pot fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Toate solicitările de ștergere a datelor cu caracter personal trebuie transmise pe adresa noastră de email office@boxcatering.md.