Politica de Returnare/ Rambursare

Politica de Returnare/ Rambursare

Cu excepția situațiilor prevăzute de lege, plățile pentru bunurile sau serviciile livrate/prestate nu sunt rambursabile, inclusiv onorariile și alte costuri. Cu excepția situațiilor prevăzute de lege, bunurile sau serviciile livrate/prestate nu sunt returnabile. In cazul in care cumparatorul dorește rambursarea plății pentru produsele si serviciile livrate, acesta formulează o cerere de rambursare și o adresează reprezentanților companiei. In decurs de 5 zile lucrătoare, cumpărătorul va fi notificat dacă cererea a fost aprobată sau respinsă. Daca cererea de rambursare este aprobată, cumpărătorului îi va fi returnată suma comenzii în decurs de câteva zile lucrătoare. Furnizorul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentei Politici de Returnare fără a avea obligația de a notifica sau informa in prealabil terțele persoane. Modificările iți vor produce efectul de la data afișării lor pe pagina web.